Klasse: 5a

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
KU • Ku25


M • 104


M • 104


EK • 104


D • 104

2
3
D • 104


PK • 104


SP • SPH2


Bläser • Mu-127
Chor • MU120


Religion
KR1 • 104
PL • 102
ER • 124

4
E • 104

5
Musik

Bläser • Mu-127
MU • Mu118


E • 104


E • 104


BI • Bi44


PH • Ph41

6
BI • Bi43


LQ • 104


 Förderband 1
 
7


gKW
SP • SPH1

uKW
IF2 • If228


M4-Fö • 104


AG • SWH

   
8      

Klasse: 5b

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
E • 124


BI • Bi43


M • 124


F • 124


SP • SPH1

2
3
D • 124


PK • 124


F • 124


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120


Religion
KR1 • 104
ER • 124
PL2 • 217

4
M • 124D • 124

5
Musik

Bläser • Mu-127
MU • MU120


KU • Ku26


SP • SPH3


D • 124


F • 124

6
LQ • 124


M • 124

7  
M4-Fö • 104


AG • SWH


gKW

PK • 124

uKW
IF1 • If228

 
8      

Klasse: 5c

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
M • 102


M • 102


E • 102


D • 102


KU • Ku25

2
3
D • 102


E • 102


PK • 102


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120
Chor • MU120

Religion
KR2 • 126
ER • 124
PL2 • 217

4
SP • SPH1

5
Musik

Bläser • Mu-127
MU • Mu118


SP • SPH1


EK • 102

LQ • 102


BI · Bi43

6
PH • Ph37


PH • Ph41


 Förderband 1


EK • 102

7
gKW

BI • Bi43


M4-Fö • 104


AG • SWH

uKW
IF1 • If228


 
8    

Klasse: 5d

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
PK • 126


D • 126


KU • Ku25


E • 126


SP • SPH3

2
3
PH • Ph37


EK • 126


M • 126


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120


Religion
PL • 102
KR2 • 126
ER • 124

4
BI • Bi43

5
Musik

Bläser • Mu-127
MU • 126


E • 126


D • 126


SP • SPH3


M • 126

6
BI • Bi35

 
Förderband1

7


gKW
LQ • 126

uKW
IF2 • If228


M4-Fö • 104


AG • SWH

   
8      

Klasse: 6a

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
M • 204


F • 204


KU • Ku26


D • 204


SCHW • SWH2 

2
3 Religion
ER • 217
KR1 • 204
PL • 123


E • 204


D • 204


M • 204LQ • 204

4
BI • Bi44

5
SP • SPH2


Förderband1 


E • 204


F • 204


GE • 204

6
Musik

MU • 204
Bläser • -124

Chor • MU120
Bläser • Mu-127
Chor • MU120
7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104

 


gKW

BI • Bi44

 
8      

Klasse: 6b

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
GE • 123


KU • Ku26


F • 123


M • 123


  SCHW •· SWH

2
3
Religion

ER • 217
KR1 • 204
PL • 123


F • 123


D • 123


E • 123


M • 123

4
5

F • 123


Förderband1


BI • Bi44


PH • Ph36


D • 123

6
Musik

MU • MU120
Bläser • -124


Musik

Chor • MU120
Bläser • Mu-127
Chor • MU120

7  
M4-Fö • 104

 


gKW
LQ • 123

uKW
SP • SPH1

 
8        

Klasse: 6c

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
F • 203


E • 203


D • 203


  SCHW •· SWH


D • 203

2
3
Religion

ER • 217
KR2 • 208
PL2 • 203


M • 203


GE · 203  


M • 203


KU • Ku23

4
LQ • 203

5
M • 203


Förderband1


E • 203


BI • Bi35


F • 203

6
Musik

MU • MU120
Bläser • -124


Musik

Chor • MU120
Bläser • Mu-127

7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104


gKW

SP • SPH3

   
8      

Klasse: 6d

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
SCHW · SWH  


F • 208


F • 208


D • 208


M • 208

2
3
Religion

ER • 217
KR2 • 208
PL2 • 203


E • 208


KU • Ku26


SP · SPH2 


BI • Bi43

4
GE • 208

5
E • 208


 Förderband1


D • 208


M • 208


E • 208

6
Musik

MU • Mu118
Bläser • -124


Musik

Chor • MU120
Bläser • Mu-127


LQ • 208

7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104


gKW

GE • 208

   
8      

Klasse: 7a

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
D • 202


M • 202


E • 202


CH • Ch40


F • 202

2
3
E • 202


SP • SPH3


Religion

ER • 212
KR1 • 109
PL • 202


BI • Bi43


M • 202

4
F • 202


Musik

Bläser • Mu-127
Chor • MU120

5
 EK · 202 


F • 202


D • 202


PK • 202


BI • Bi35

6
E • 202MU • Mu118


SP • SPH1

7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104


gKW

PK • 202

   
8      

Klasse: 7b

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
M • 212


F • 212


M • 212


F • 212


E • 212

2
3
BI • Bi35


Ekb • 212


Religion

ER • 212
PL • 202
KR2 • 103


D • 212


D • 212

4
Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120

5
SP • SPH1


Musik

MU · MU120 


E • 212


CH • Ch40


SP • SPH3

6
D • 212

7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104

 
gKW

Ekb • 212

 
8      

Klasse: 7c

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
E • 109


M • 109


F • 109


M • 109


F • 109

2
3  EK · 109 


CH • Ch40


Religion

ER • 212
KR1 • 109
PL • 202


BI • Bi35


SP • SPH2

4
Musik

Bläser • Mu-127
Chor • MU120

5
D • 109


SP • SPH3


PK • 109


D • 109


E • 109

6
BI • Bi43

7


gKW

MU • MU120

uKW
Förderband2


M4-Fö • 104

     
8        

Klasse: 7d

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
D • 103


EK · 103


E • 103


E • 103


SP • SPH2

2
3
M • 103


M • 103


Religion

ER • 212
PL • 202
KR2 • 103


CH • Ch40


BI • Bi35

4
Musik

Bläser • Mu-127
Chor • MU120

5
PK • 103


D • 103


MU • Mu118


F • 103


F • 103

6
SP • SPH2

7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104


gKW

CH • Ch40

   
8      

Klasse: 8a

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1 GE • 201


DIF

I • 217
L • 216
GEP • 201
IF1 • If128
IF2 • 210
IF1 • If128


D • 201


Bläser • Mu-127
KU • Ku23


M • 201

2
3
F • 201


SP • SPH2


E • 201


EK • 201


D • 201

4
5
CH • Ch40


 Förderband1


M • 201


F • 201


Religion

KR1 • 201
PL • 112
ER • 210

6
E • 201


PH • Ph41

7


gKW

PH • Ph41

uKW
Förderband2


M4-Fö • 104


gKW

SP • SPH2

uKW
DIF
L • 216
I • 217

   
8      

Klasse: 8b

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
CH • Ch40


DIF
I • 217
L • 216
GEP • 201
IF1 • If128
IF2 • 210
IF1 • If128


PKb • 112


Bläser • Mu-127
KU • Ku25


M • 112

2
3
D • 112


PH • Ph41


SP • SPH3


F • 112


D • 112

4
5
M • 112F • 112


E • 112


E • 112


Religion

KR1 • 201
PL • 112
ER • 210

6
Ekb • 112


PKb • 112

7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104


gKW

Ekb • 112

uKW
DIF
L • 216
I • 217


GE • 112

 
8    

Klasse: 8c

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
F • 210


 DIF
I • 217
L • 216
GEP • 201
IF1 • If128
IF2 • 210
IF1 • If128 


E • 210


Bläser • Mu-127
KU • Ku23


D • 210

2
3
M • 210


EK • 210


PH • Ph41


F • 210


M • 210

4
E • 210

5
D • 210


Förderband1


CH • Ch40


SP • SPH1


Religion

ER • 210
KR2 • 209
PL2 • 218

6
GE • 210


GE • 210


D • 210

7


gKW

SP • SPH2

uKW
Förderband2


M4-Fö • 104


uKW

DIF
L • 216
I • 217


gKW

CH • Ch40

 
8    

Klasse: 8d

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
F • 209

DIF
I • 217
L • 216
GEP • 201
IF1 • If128
IF2 • 210
IF1 • If128

PH • Ph37


Bläser • Mu-127
KU • Ku26


EK • 209

2
3
E • 209


GE • 209


M • 209


F • 209


SP • SPH3

4
E • 209


CH • Ch40

5
M • 209


 Förderband1


D • 209


D • 209


Religion

ER • 210
KR2 • 209
PL2 • 218

6
SP • SPH2

7


gKW

CH • Ch40

uKW
Förderband2


M4-Fö • 104


gKW
GE • 209

uKW
DIF
L • 216
I • 217

   
8      

Klasse: 9a

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
M • 105


PK • 105


F • 105


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120


E • 105

2
MU • MU120

3
SP • SPH2


Religion
KR1 • 105
PL • 101
 

CH • Ch40


D • 105


SP • SPH1

4
5
E • 105

 Förderband1
BI • Bi43


M • 105


DIF

I • 217
L • 216
IF1 • If128
GEP • 101

6
PH • Ph41


D • 105


F • 105

7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104


GE • 105


gKW
PH • Ph41

uKW
DIF
I • 217
L • 216

 
8    

Klasse: 9b

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
E • 115


SP • SPH1


D • 115


Musik

Bläser • Mu-127
Chor • MU120


M • 115

2
D • 115

3
CH • Ch40


Religion

PL • 101
KR2 • 217


GEb • 115


PH • Ph36


PKb • 115

4
5
F • 115


F • 115


E • 115


Ekb • 115


DIF

I • 217
L • 216
IF1 • If128
GEP • 101

6
M • 115


MU • Mu118

7


gKW

GEb • 115

uKW
Förderband2


M4-Fö • 104


BI • Bi43


uKW

DIF
I • 217
L • 216

 
8    

Klasse: 9c

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1
SCHW • SWH2


CH • Ch40


D • 101


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120 


E • 101

2
GE • 101

3
PH • Ph36


Religion
PL • 101
KR2 • 217


M • 101


D • 101

BI •

4
BI • Bi35


GE • 101

5
M • 101


Förderband1


F • 101


SP • SPH2


DIF

I • 217
L • 216
IF1 • If128
GEP • 101

6
F • 101


E • 101

7
uKW

Förderband2


M4-Fö • 104


PK • 101


uKW

DIF
I • 217
L • 216

 
8    

Klasse: EP

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1 GK 12
GeGK3 • 221
IFGK2 • If128
SpGk3 • SPH1
GK 4
ERGK1 • 219
KRGK1 • 224
PLGk1 • 218
PLGk2 • 215
GK 7
D-GK3 • 218
L-GK1 • 216
PHGk1 • Ph41
M-VT1 • 221
GK  2
F5GK1 · 125
SpGk1 · SPH1
SWGK1 · 111  
GK 3 KOOP
E-GK1 • 224
Ebgk1 • 125
F6GK1 • 222
2
3 GK 9
M-Gk1 • 221
MuGk1 • MU120
PÄGK1 • 219
PHGk2 • Ph41
GK 5
ChGk1 • Ch38
E-GK2 • 221
GeGK1 • 220
GK 6
EKGK1 • 111
M-Gk2 • 220
SWGK2 • 219
GK 8
E-GK3 • 222
GeGK2 • 215
SpGk2 • SPH3
GK 1
E-VT1 • 216
D-GK1 • 215
GbGk1 • 219
S-GK1 • 220
S-GK1 • 220
4
5 GK 11
BiGK1 • Bi44
D-GK2 • 218
IFGK1 • If128
GK 6
EKGK1 • 111
M-Gk2 • 221
SWGK2 • 219
GK 9
M-Gk1 • 221
MuGk1 • MU120
PÄGK1 • 219
PHGk2 • Ph37
GK 10
BiGK3 • Bi43
KuGK1 • Ku26
MuGK2 • MU120
PÄGK2 • 221
GK 13
BiGK2 • Bi44
KuGK2 • Ku23
M-Gk3 • 215
6 GK 3 KOOP
E-GK1 • 224
Ebgk1 • 125
F6GK1 • 222
GK 10
BiGK3 • Bi35
MuGK2 • MU120
KuGK1 • Ku26
PÄGK2 • 221
7

gKW
GK 4
ERGK1 • 219
KRGK1 • 224
PLGk1 • 218
PLGk2 • 215

uKW
GK 5
ChGk1 • Ch38
E-GK2 • 221
GeGK1 • 220

gKW
GK  1
D-GK1 · 215
GbGk1 · 207
S-GK1 · 220
S-GK1 · 220

uKW
GK 11
BiGK1 • Bi44
D-GK2 • 218
IFGK1 • If128

gKW
GK 8
E-GK3 · 221
GeGK2 · 215
SpGk2 · SPH1

uKW
GK S
S-GK1 • 220
S-GK1 • 220

gKW
GK 12
GeGK3 • 221
IFGK2 • If128
SpGk3 • SPH1

uKW
GK 13
BiGK2 • Bi44
KuGK2 • Ku23
M-Gk3 • 222

gKW
GK  2
F5GK1 · 125
SpGk1 · SPH1
SWGK1 · 111

uKW
GK 7
D-GK3 • 215
L-GK1 • 216
PHGk1 • Ph41

8

Klasse: Q1

2018/19, 2. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 29.04.2019

 MODIMIDOFR
1 LK 2 KOOP
D-LK2 • 222
GeLK1 • 219
EKLK1 • 111
LK 1
D-LK1 • 223
M-LK1 • 221
E-LK1 • 222
F-LK1 • 207
LK 2 KOOP
D-LK2 • 222
GeLK1 • 219
EKLK1 • 111
GK 10
BiGK2 • Bi44
D-GK1 • 218
M-Gk2 • 221
GK 3 KOOP
ERGK1 • 219
M-Gk3 • 221
PHGk1 • Ph41
S-GK1 • 220
2
3 GK 11
D-GK2 • 224
GeGK1 • 223
S-GK2 • 220
SpGk3 • SPH1
GK 7
EKGK1 • 111
GbGk1 • 207
PÄGK1 • 215
SpGk2 • SPH1
GK 5
BiGK1 • Bi44
E-GK1 • 223
KuGK2 • Ku23
L-GK1 • 216
SpGk4 • SPH1
GK 4
BiGK3 • Bi44
Ebgk1 • 125
F6GK1 • 207
IFGK1 • If128
SWGK1 • 218
LK 1
D-LK1 • 223
M-LK1 • 221
E-LK1 • 222
F-LK1 • 207
4
5 GK 9
ChGk1 • Ch38
E-GK3 • 125
KRGK2 • 223
PLGk1 • 224
GK 8
VPGK1 • Mu118
KRGK1 • 222
PLGk2 • 223
SWGK2 • 224
GK 12
GeGK2 • 224
M-Gk1 • 222
SpGk1 • SPH1
SWGK3 • 220
M-Gk1 •

gKW
D-LK2 • 222
GeLK1 • 219

uKW
D-LK2 • 222
GeLK1 • 219
EKLK1 • 111

 
GK 6
E-GK2 • 223
KuGK1 • Ku25
LIGK1 • 224
MuGk1 • MU120
6 GK 3 KOOP
ERGK1 • 219
M-Gk3 • 221
PHGk1 • Ph41
S-GK1 • 220
uKW
LK SP KOOP
SPLK1 •
EKLK1 • 111 
7

gKW
LK 1
D-LK1 • 223
M-LK1 • 221
E-LK1 • 210
F-LK1 • 207

uKW
GK 7
GbGk1 • 207
SpGk2 • SPH1
EKGK1 • 111
PÄGK1 • 215

gKW
GK 9
ChGk1 • Ch38
E-GK3 • 125
PLGk1 • 223
KRGK2 • 224

uKW
GK 6
E-GK2 • 223
KuGK1 • Ku25
LIGK1 • 224
MuGk1 • MU120

GK 8
VPGK1 • Mu118
KRGK1 • 222
PLGk2 • 223
SWGK2 • 224

gKW
GK 12
SWGK3 • 220
M-Gk1 • 222
SpGk1 • SPH3
GeGK2 • 224

uKW
GK S
S-GK1 • 219
S-GK2 • 220


gKW
GK 10
BiGK2 • Bi44
D-GK1 • 218
M-Gk2 • 221

uKW
GK 4
BiGK3 • Bi43
Ebgk1 • 125
F6GK1 • 207
IFGK1 • If128
SWGK1 • 218

8
9  

gKW
GK 5
KuGK2 • Ku25
E-GK1 • 223

uKW
SpGk4 · SPH1

gKW
GK 11
D-GK2 • 224
GeGK1 • 223
SpGk3 • SPH1

uKW
L-GK1 • 216
S-GK2 • 220

gKW
BiGK1 • Bi44
 
10    

uhrDie erste und zweite Stunde werden als 90minütige Doppelstunde unterrichtet.

1. Stunde

2. Stunde

7.50

- 9.20

1. große Pause

3. Stunde

9.40 – 10.25

4. Stunde

10.30 – 11.15

2. große Pause

5. Stunde

11.30 – 12.15

6. Stunde

12.20 – 13.05

Mittagspause*

7. Stunde

8. Stunde

13.55

- 15.25

9. Stunde

10. Stunde

15.30

- 17.00

11. Stunde

12. Stunde

17.05

- 18.35

*) Freitags verkürzte Mittagspause bis 13.15 Uhr; die nachfolgenden Stunden beginnen und enden jeweils 40 Minuten früher

vertretung

(Die Vertretungspläne sind durch ein Passwort gesichert. Dieses erhalten Sie von den KlassenlehrerInnen bzw. TutorInnen.)

für LehrerInnen... 

für SchülerInnen... 

 ...heute

...heute 

 ...morgen

...morgen