Klasse: 5a

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1
D • 104


KU • Ku25


M • 104


EK • 104


D • 104

2
3


BI • Bi44

 


PK • 104

 


SP • SPH2

 

 

Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120

 

 

Religion
KR1 • 104
PL • 102
ER • 124

 

4
E • 104


PH • Ph37

5

 

Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118
MU • 126
Bläser • -124
Bläser • -143
MU • MU120

 


E • 104

 


E • 104

 


PH • Ph37

 


M • 104

 

6
PK • 104


LQ • 104


Förderband 1

7


gKW

SP • SPH1

uKW
IF2 • If228


M4-Fö • 104


AG • SWH

 

   
8      

Klasse: 5b

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1

 

E • 124

 

 

BI • Bi43

 

 

M • 124

 

 

F • 124

 

 

F • 124

 

2
3


D • 124

 


PK • 124

 


F • 124

 

 

Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120
Chor • MU120

 

 

Religion
KR1 • 104
ER • 124
PL2 • 217

 

4
D • 124


D • 124

5
Musik

Bläser • Mu-127
Bläser • -124
Bläser • -143
MU • MU120


KU • Ku26

 


SP • SPH3

 


M • 124

 


SP • SPH1

 

6
LQ • 124

7  


M4-Fö • 104

 


AG • SWH

 


gKW
PK • 124

uKW
IF1 • If128

 

 
8      

 

Klasse: 5c

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1
M • 102

E • 102

EK • 102


gKW

PH • Ph41

uKW
LQ • 102


PK • 102

2
3
E • 102

BI • Bi35

KU • Ku25

Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120

Religion
KR2 • 126
ER • 124
PL2 • 217
4


D • 102

 


D • 102

 

5
Musik

Bläser • Mu-127
MU • Mu118
Bläser • -124
Bläser • -143


SP • SPH1

 


M • 102

 


BI • Bi44

 


D • 102

 

6


PH • Ph37

 


Förderband 1 

7

 

gKW
SP • SPH3

 


M4-Fö • 104

 


AG • SWH

 

 

uKW
IF1 • If228

 

 
8    

Klasse: 5d

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1

 

PK • 126

 

 

D • 126

 

 

KU • Ku25

 

 

E • 126

 

 

SP • SPH3

 

2
3


PH • Ph37

 


EK • 126

 


M • 126

 


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120
Chor • MU120

 

Religion
PL • 102
KR2 • 126
ER • 124

 

4


SP • SPH2

 

5
Musik

Bläser • Mu-127
MU • 126
Bläser • -124
Bläser • -143


E • 126

 


D • 126

 


BI • Bi35

 


M • 126

 

6


BI • Bi35

 

 
Förderband 1

 

7


gKW
LQ • 126

uKW

IF2 • If228

 


M4-Fö • 104

 


AG • SWH

 

   
8      

Klasse: 6a

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1

 

M • 204

 

 

KU • Ku26

 

 

F • 204

 

 

D • 204

 

 

SCHW • SWH

 

2
3
Religion

ER • 204
KR1 • 217
PL • 123


E • 204

 


D • 204

 


M • 204

 


GE • 204

 

4
5

 

SP • SPH2

 

 

Förderband 1

 


E • 204

 


F • 204

 

 

BI • Bi43

 

6
Musik

MU • 204
Bläser • -124
Bläser • -143
Bläser • Mu-127

Musik
Chor • MU120
Bläser • Mu-127

LQ • 204

7
uKW

Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

 

  gKW
BI • Bi44
 
8      

Klasse: 6b

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1

 

D • 123

 

 

E • 123

 

 

F • 123

 

 

M • 123

 

 

  SCHW • SWH

 

2
3
Religion

ER • 204
KR1 • 217
PL • 123


KU • Ku26

BI • Bi43

F • 123

M • 123
4
5
F • 123


 Förderband 1


D • 123

 


GE • 123

 


PH • Ph41

 

6
Musik

MU • MU120
MU • Mu118
Bläser • -124
Bläser • -143
Bläser • Mu-127


Musik
Chor • MU120
Bläser • Mu-127

7  


M4-Fö • 104

 

 


gKW
SP • SPH3

uKW
LQ • 123

 

 
8        

Klasse: 6c

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1

 

E • 203

 

 

E • 203

 

 

BI • Bi35

 

 

SCHW • SWH

 

 

KU • Ku26

 

2
3
Religion

ER • 204
KR2 • 208
PL2 • 203


D • 203

 


F • 203

 


M • 203

 


M • 203

 

4


LQ • 203

 

5


M • 203

 

 

 Förderband 1

 


GE • 203


D • 203

 


F • 203

 

6
Musik

MU • MU120
Bläser • -124
Bläser • -143
Bläser • Mu-127


Musik
Chor • MU120
Bläser • Mu-127

7
uKW

Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

 


gKW

SP • SPH3

   
8      

Klasse: 6d

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1

 

SCHW • SWH

 

 

F • 208

 

 

D • 208

 

 

D • 208

 

 

BI • Bi43

 

2
3
Religion

ER • 204
KR2 • 208
PL2 • 203


E • 208

 


KU • Ku26

 


GE • 208

 


M • 208

 

4


 SP • SPH1

 

5


E • 208

 


Förderband 1
 


F • 208

 


M • 208

 


E • 208

 

6
Musik

MU • Mu118
Bläser • -124
Bläser • -143
Bläser • Mu-127


Musik

Chor • MU120
Bläser • Mu-127


LQ • 208

7
uKW

Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

 


gKW

GE • 208

   
8      

Klasse: 7a

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1


BI • Bi43

 


M • 202

 


M • 202

 


CH • Ch40

 


E • 202

 

2
3


F • 202

 


SP • SPH3

 


Religion

ER • 212
KR1 • 109
PL • 202


D • 202

 


PK • 202

 

4
Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120


MU • MU120

5
EK • 202


F • 202

 


E • 202

 


E • 202

 


D • 202

 

6


D • 202

 


SP • SPH2

 

7
uKW

Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

 


gKW

PK • 202

   
8      

Klasse: 7b

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1


M • 212

 


F • 212

 


M • 212

 


F • 212

 


Ekb • 212

2
3


BI • Bi35

 


D • 212

 


Religion

ER • 212
PL • 202
KR2 • 103


D • 212

 


D • 212

 

4
MU • MU1


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120

5


SP • SPH1

 


CH • Ch40

 


E • 212

 


E • 212

 


SP • SPH3

 

6
7 uKW
Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

 

 
gKW

Ekb • 212

 
8      

Klasse: 7c

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1


M • 109

 


M • 109

 


F • 109

 


E • 109

 


F • 109

 

2
3
EK • 109


D • 109

 


Religion

ER • 212
KR1 • 109
PL • 202


BI • Bi35

 


SP • SPH2

 

4


PK • 109

 


Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120

5


D • 109

 


PK • 109

 


CH • Ch40

 


SP • SPH2

 


E • 109

 

6


BI • Bi43

 


D • 109

 

7


gKW

MU • MU120

uKW
Fö-Bd. 2

 


M4-Fö • 104

 

     
8        

Klasse: 7d

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1


D • 103

 


BI • Bi35

 


M • 103

 


EK • 103


SP • SPH2

 

2
3


M • 103

 


E • 103

 


Religion

ER • 212
PL • 202
KR2 • 103


CH • Ch40

 


E • 103

 

4
Musik
Bläser • Mu-127
Chor • MU120

5


F • 103

 


D • 103

 


MU • Mu118

 


F • 103

 


PK • 103

 

6


SP • SPH2

 

7
uKW

Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

 


gKW

CH • Ch40

   
8      

Klasse: 8a

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1


EK • 201

 


DIF

I • 217
L • 216
GEP • 201
IF1 • If128
IF2 • 210


D • 201

 


Bläser • Mu -27
KU • Ku26


M • 201

 

2
3


GE • 201


SP • SPH2

 


F • 201

 


E • 201

 


PH • Ph41

 

4


D • 201

 

5


CH • Ch40

 


Förderband 1
 


M • 201

 


D • 201

 


Religion

KR1 • 201
PL • 112
ER • 210

6


E • 201

 


F • 201

 

7


gKW
PH • Ph41

uKW
Fö-Bd. 2

 


M4-Fö • 104

 


gKW
SP • SPH2

uKW
DIF
L • 216
I • 217

 

   
8      

Klasse: 8b

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1


CH • Ch40

 


DIF

I • 217
L • 216
GEP • 201
IF1 • If128
IF2 • 210


PKb • 112

 


Bläser • Mu-127
KU • Ku23


SP • SPH1

 

2
3


M • 112

 


PH • Ph41

 


M • 112

 


F • 112

 


D • 112

 

4
5


D • 112

 


F • 112

 


E • 112

 


E • 112

 


Religion

KR1 • 201
PL • 112
ER • 210

6
Ekb • 112PKb • 112

7
uKW

Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

 


gKW
Ekb • 125

uKW
DIF
L • 216
I • 217

 


GE • 112

 

 
8    

Klasse: 8c

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1
PH • Ph41

DIF

I • 217
L • 216
GEP • 201
IF1 • If128
IF2 • 210


uKW

CH • Ch40


  Bläser • Mu-127
KU • Ku25


E • 210

 

2
3


EK • 210

 


M • 210

 


M • 210

 


D • 210

 


SP • SPH3

 

4
5


F • 210

 


 Förderband 1


GE • 210

 


F • 210

 


Religion

ER • 210
KR2 • 209
PL2 • 218

6


D • 210

 


D • 210

 

7


gKW

SP • SPH2

uKW
Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

uKW

DIF
L • 216
I • 217


gKW

CH • Ch40

 
8    

Klasse: 8d

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1
F • 209

DIF

I • 217
L • 216
GEP • 201
IF1 • If128
IF2 • 210


D • 209

Bläser • Mu-127
KU • Ku25


EK • 209
2
3
SP • SPH2


E • 209

 


E • 209


F • 209

 


M • 209
4


GE • 209

 


CH • Ch40

 

5
M • 209

Förderband 1
 

PH • Ph41

D • 209

Religion

ER • 210
KR2 • 209
PL2 • 218

6


SP • SPH2

 

7


gKW

GE • 209

uKW
Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104


gKW

CH • Ch38

uKW
DIF
L • 216
I • 217

   
8      

Klasse: 9a

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1   

gKW
PK • 105

uKW
E • 105

 


E • 105

F • 105

 

Musik
Bläser • MU -127
Chor • MU120

 


D • 105
2

 

MU • MU120

 

3

 

PH • Ph36

 

 

Religion
KR1 • 105
PL • 101

 

 

CH • Ch40

 

 

BI • Bi43

 

 

SP • SPH1

 

4


M • 105

 

5   

SP • SPH3

 

 

Förderband 1

 


M • 105

F • 105

 

DIF
I • 217
L • 216
IF1 • If128
GEP • 101

 

6


PK • 105

 


D • 105

 

7 uKW
Fö-Bd. 2


M4-Fö • 104

GE • 105

 

gKW
PH • Ph41

uKW
DIF
I • 217
L • 216

 
8    

Klasse: 9b

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1


E • 115

 

 

SP • SPH1

 

 

PH • Ph37

 

 

Musik
Bläser • MU -127
Chor • MU120

 


D • 115

 

2

 

E • 115

 

3


CH • Ch40

 

 

Religion
PL • 101
KR2 • 217

 

 

MU • MU120

 

 

PKb • 115

 

 

M • 115

 

4


GEb • 115

 

5


F • 115

 


F • 115

 


GEb • 115

 

 

Ekb • 115

 

 

DIF
I • 217
L • 216
IF1 • If128
GEP • 101

 

6

 

M • 115

 

 

D • 115

 

7

 

gKW
GEb • 115

uKW
Fö-Bd. 2

 

 

M4-Fö • 104

 

 

gKW
BI • Bi43

 

 

uKW
DIF
I • 217
L • 216

 

 
8    

Klasse: 9c

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1

 

F • 101

 

 

CH • Ch40

 

 

BI • Bi43

 

 

 Musik
Bläser • MU -127
Chor • MU120

 

 

SCHW • SWH

 

2

 

F • 101

 

3

 

SP • SPH3

 

 

Religion
PL • 101
KR2 • 217

 

 

M • 101

 

 

E • 101

 

 

GE • 101

 

4


PH • Ph41

 


PH • Ph41

 

5

 

M • 101

 

 

Förderband 1

 

 

E • 101

 

 

D • 101

 

 

DIF
I • 217
L • 216
IF1 • If128
GEP • 101

 

6

 

D • 101

 

 

GE • 101

 

7

 

uKW
Fö-Bd. 2

 

M4-Fö • 104

 

 

PK • 101

 

 

uKW
 
MU • MU120

uKW
DIF
I • 217
L • 216

 

 
8    

Klasse: EP

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1 GK 12
GeGK3 • 221
IFGK2 • If128
SpGk3 • SPH2
GK 4
ERGK1 • 219
KRGK1 • 224
PLGk1 • 218
PLGk2 • 215
GK 7
D-GK3 • 218
L-GK1 • 216
PHGk1 • Ph41
M-VT1 • 221
GK  2
F5GK1 · 125
SpGk1 · SPH1
SWGK1 · 111
GK 3 KOOP
E-GK1 • 224
Ebgk1 • 125
F6GK1 • 222
2
3 GK 9
M-Gk1 • 221
MuGk1 • MU120
PÄGK1 • 219
PHGk2 • Ph41
GK 5
ChGk1 • Ch40
E-GK2 • 221
GeGK1 • 220
GK 6
EKGK1 • 111
M-Gk2 • 220
SWGK2 • 219
GK 8
E-GK3 • 222
GeGK2 • 215
SpGk2 • SPH3
GK 1
E-VT1 • 216
D-GK1 • 215
GbGk1 • 219
S-GK1 • 220
4
5 GK 11
BiGK1 • Bi44
D-GK2 • 111
IFGK1 • If128
GK 6
EKGK1 • 111
M-Gk2 • 221
SWGK2 • 219
GK 9
M-Gk1 • 222
MuGk1 • MU120
PÄGK1 • 219
PHGk2 • Ph37
GK 10
BiGK3 • Bi43
KuGK1 • Ku26
MuGK2 • MU120
PÄGK2 • 221
GK 13
BiGK2 • Bi44
KuGK2 • Ku23
M-Gk3 • 215
6 GK 3 KOOP
E-GK1 • 224
Ebgk1 • 125
F6GK1 • 222
GK 10
BiGK3 • Bi43
MuGK2 • MU120
KuGK1 • Ku26
PÄGK2 • 222
7

gKW
GK  4
ERGK1 · 219
KRGK1 · 224
PLGk1 · 218
PLGk2 · 215

uKW
GK  5
ChGk1 · Ch40
E-GK2 · 221
GeGK1 · 220

gKW
GK  1
D-GK1 · 215
GbGk1 · 207
S-GK1 · 220

uKW
GK 11
BiGK1 • Bi44
D-GK2 • 111
IFGK1 • If128

gKW
GK 8
E-GK3 · 221
GeGK2 · 215
SpGk2 · SPH1

uKW
GK S
S-GK1 • 220

uKW
GK 13
BiGK2 • Bi44
KuGK2 • Ku23
M-Gk3 • 221

gKW
GK 12
GeGK3 • 221
IFGK2 • If128
SpGk3 • SPH1

gKW
GK  2
F5GK1 · 125
SpGk1 · SPH1
SWGK1 · 111

uKW
GK 7
D-GK3 • 215
L-GK1 • 216
PHGk1 • Ph41

8

Klasse: Q1

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1 LK 2 KOOP
D-LK2 • 222
GeLK1 • 219
EKLK1 • 111
LK 1
D-LK1 • 223
M-LK1 • 221
E-LK1 • 209
F-LK1 • 207
LK 2 KOOP
D-LK2 • 222
GeLK1 • 219
EKLK1 • 111
GK 10
BiGK2 • Bi44
D-GK1 • 218
M-Gk2 • 221
GK 3 KOOP
ERGK1 • 219
M-Gk3 • 221
PHGk1 • Ph41
S-GK1 • 220
2
3 GK 11
D-GK2 • 224
GeGK1 • 223
S-GK2 • 220
SpGk3 • SPH1
D-GK2 • 224
GK 7
EKGK1 • 111
GbGk1 • 207
PÄGK1 • 215
SpGk2 • SPH1
GK 5
BiGK1 • Bi44
E-GK1 • 223
KuGK2 • Ku23
L-GK1 • 216
SpGk4 • SPH1
GK 4
BiGK3 • Bi44
Ebgk1 • 125
F6GK1 • 207
IFGK1 • If128
SWGK1 • 218
LK 1
D-LK1 • 223
M-LK1 • 221
E-LK1 • 218
F-LK1 • 207
4
5 GK 9
ChGk1 • Ch38
E-GK3 • 125
KRGK2 • 223
PLGk1 • 224
GK 8
VPGK1 • Mu118
KRGK1 • 222
PLGk2 • 223
SWGK2 • 224
GK 12
GeGK2 • 224
M-Gk1 • 221
SpGk1 • SPH1
SWGK3 • 220

gKW
D-LK2 · 222
GeLK1 · 219

uKW
D-LK2 · 222
GeLK1 · 219
EKLK1 · 111

GK 6
E-GK2 • 223
KuGK1 • Ku25
LIGK1 • 224
MuGk1 • MU120
6 GK 3 KOOP
ERGK1 • 219
M-Gk3 • 221
PHGk1 • Ph41
S-GK1 • 220
uKW
LK SP KOOP
SPLK1 · GAW
EKLK1 · 111
7

gKW
LK 1
D-LK1 • 223
M-LK1 • 221
E-LK1 • 218
F-LK1 • 207

uKW
GK 7
GbGk1 · 207
SpGk2 · SPH1
EKGK1 · 111
PÄGK1 · 215

gKW
GK 9
ChGk1 • Ch38
E-GK3 • 125
PLGk1 • 223
KRGK2 • 224

uKW
GK 6
E-GK2 • 223
KuGK1 • Ku25
LIGK1 • 224
MuGk1 • MU120

GK 8
VPGK1 • Mu118
KRGK1 • 222
PLGk2 • 223
SWGK2 • 224

gKW
GK S
S-GK1 • 219
S-GK2 • 220

uKW
GK 12
SWGK3 • 220
M-Gk1 • 221
SpGk1 • SPH1
GeGK2 • 224

gKW
GK 10
BiGK2 • Bi44
D-GK1 • 218
M-Gk2 • 221

uKW
GK 4
BiGK3 • Bi43
Ebgk1 • 125
F6GK1 • 207
IFGK1 • If128
SWGK1 • 218

8
9  

gKW
GK 5
KuGK2 • KU25
E-GK1 • 223

uKW
SpGk4 · SPH1

gKW
GK 11
D-GK2 • 224
GeGK1 • 223
SpGk3 • SPH1
D-GK2 • 224

uKW
L-GK1 • 216
S-GK2 • 220

gKW
BiGK1 • Bi44
 
10    

Klasse: Q2

2018/19, 2. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 11.02.2019

 MODIMIDOFR
1 LK 2 KOOP
D-LK2 • 224
E-LK2 • 223
EKLK1 • 125
GeLK1 • 215
SPLK1 • SPH1
GK 10
BiGK1 • Bi44
GeGK2 • 222
IFGK1 • If228
LK 2 KOOP
D-LK2 • 224
E-LK2 • 223
EKLK1 • 125
GeLK1 • 215
SPLK1 • -124
GK 9
KRGK1 • 222
PLGk1 • 223
GK 3 KOOP
ERGK1 • 219
ChGk1 • Ch38
E-GK2 • 223
F6GK1 • 207
S-GK2 • 111
2
3 LK 1
BiLK1 • Bi43
E-LK1 • 111
F-LK1 • 125
M-LK1 • 222
D-LK1 • 218
GK 6
Ebgk1 • 125
BiGK3 • Bi44
D-GK3 • 224
GK 11
D-GK2 • 224
GeGK1 • 217
E-GK1 • 222
M-Gk1 • 221
GK 7
PÄGK1 • 224
D-GK1 • 223
M-Gk3 • 221
SWGK1 • 219
LK 1
BiLK1 • Bi43
E-LK1 • 111
F-LK1 • 125
M-LK1 • 222
D-LK1 • 224
4
5 GK 5
PHGk1 • Ph41
BiGK2 • Bi43
S-GK1 • 220
SWGK3 • 219
GK 8
KuGK1 • Ku25
MuGk1 • MU120
VPGK1 • Mu118
GK 12
GeZK1 • 223
SWZK1 • 218

gKW
LK 2 KOOP
D-LK2 • 224
E-LK2 • 223
EKLK1 • 125
GeLK1 • 215

uKW
LK 2 KOOP
D-LK2 • 224
E-LK2 • 223
EKLK1 • 125
GeLK1 • 215
SPLK1 • SPH1

GK 4
EKGK1 • 111
GbGk1 • 207
M-Gk2 • 221
SWGK2 • 222
6 GK 3 KOOP
ERGK1 • 219
ChGk1 • Ch38
E-GK2 • 223
F6GK1 • 207
S-GK2 • 111
uKW
LK SP KOOP
SPLK1 • SPH1
7

gKW
GK 10
BiGK1 • Bi44
GeGK2 • 222
IFGK1 • If128

uKW
GK 6
Ebgk1 • 125
BiGK3 • Bi44
D-GK3 • 224

gKW
GK 7
PÄGK1 • 218
D-GK1 • 222
M-Gk3 • 221
SWGK1 • 219

uKW
GK 4
M-Gk2 • 221
SWGK2 • 222
EKGK1 • 111
GbGk1 • 207

GK 8
KuGK1 • Ku25
MuGk1 • MU120
VPGK1 • Mu118

gKW
LK 1
BiLK1 • Bi43
D-LK1 • 218
E-LK1 • 111
F-LK1 • 125
M-LK1 • 222

uKW
S-GK2 · 111

gKW
GK 5
PHGk1 • Ph41
BiGK2 • Bi43
S-GK1 • 220
SWGK3 • 219

uKW
GK 11
D-GK2 • 224
GeGK1 • 217
M-Gk1 • 221
E-GK1 • 222

8
9

gKW
GK 9
KRGK1 • 222
PLGk1 • 223

uKW
GK 13
SpG-RK • SPH1

gKW
GK 12
GeZK1 • 223
SWZK1 • 218

uKW
GK S
S-GK1 • 220

gKW
SpG-Gym • SPH3

uKW
GK 13
SpG-LA • SPH2

  SpG-LA · SPH2
SpG-RK · SPH3
SpG-Gym · SPH1
 
10  

uhrDie erste und zweite Stunde werden als 90minütige Doppelstunde unterrichtet.

1. Stunde

2. Stunde

7.50

- 9.20

1. große Pause

3. Stunde

9.40 – 10.25

4. Stunde

10.30 – 11.15

2. große Pause

5. Stunde

11.30 – 12.15

6. Stunde

12.20 – 13.05

Mittagspause*

7. Stunde

8. Stunde

13.55

- 15.25

9. Stunde

10. Stunde

15.30

- 17.00

11. Stunde

12. Stunde

17.05

- 18.35

*) Freitags verkürzte Mittagspause bis 13.15 Uhr; die nachfolgenden Stunden beginnen und enden jeweils 40 Minuten früher

vertretung

(Die Vertretungspläne sind durch ein Passwort gesichert. Dieses erhalten Sie von den KlassenlehrerInnen bzw. TutorInnen.)

für LehrerInnen... 

für SchülerInnen... 

 ...heute

...heute 

 ...morgen

...morgen